Historie Gander

Oudheidkundige Vereniging Gander werd op 25 november 1985 opgericht.

De oprichtingsvergadering werd gehouden in zalencentrum Arts-Liebrand te Gaanderen

en er werden 35 leden ingeschreven.

 

Tot de eerste bestuursleden werden gekozen, de heren:

J.G. Hettinga voorzitter, A.J.A. Maas secretaris, B.J. Berentsen penningmeester,

E.J.A. Stevens vice-voorzitter, A. Vollenberg 2e secretaris, algemene bestuursleden

H.A. Ruiken en G.J. Siebelink.

 

 

Hoe wel verondersteld mag worden dat de naam Gander vanaf het begin als verenigingsnaam werd genoemd, was dit toen nog niet de officiële benaming.

Op voorstel van het bestuur werd in de ledenvergadering van 17 maart 1986 met algemene stemmen de naam “Oudheidkundige Vereniging Gander” gekozen.

Gander was toen echt geboren

In het eerste jaar van haar bestaan groeide het aantal leden tot 76. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van de oprichtingsvergadering. Gander zat duidelijk in de lift. Hierbij in aanmerking nemende dat na bijna 25 jaar het ledental meer dan 500 bedraagt, dan mag toch wel geconstateerd worden dat Gander is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die haar bestaansrecht in de Gaanderense gemeenschap zeker bewezen heeft.

 

De doelstelling van de vereniging kan worden omschreven als:

 • Het beoefenen van de geschiedenis in de ruimste zin van het woord van Gaanderen en

  directe omgeving;

 • De instandhouding van gebouwen, monumenten en voorwerpen van oudheidkundige-

  en historische waarde in Gaanderen en directe omgeving;

 • Het bevorderen van deze doelstellingen door daarvoor in brede kring belangstelling te wekken;

 • Het exposeren van de verzamelde (historische) voorwerpen en documenten.

 • RSIN dan wel het fiscaal nummer:88.17.418 


   

De vereniging probeert dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van excursies, het laten verschijnen van publicaties, het verrichten van opgravingen althans de bevordering hiervan, het inventariseren van vondsten en historisch materiaal en de bewaring hiervan.

Samen met historische vereniging Deutekom (Doetinchem) en oudheidkundige vereniging Salehem (Zelhem) wordt vier keer per jaar het historische blad “de Kronyck” uitgebracht.

In dit blad wordt ondermeer ook de historische betekenis en de historische waarde van Gaanderen belicht.

Sluit Menu