Archief

Sinds de oprichting heeft OV Gander een omvangrijk archief opgebouwd over allerlei zaken die op Gaanderen en zijn inwoners betrekking heeft. Dit kunnen foto’s, krantenberichten documenten of archiefkaarten zijn. Totaal betreft het rond de 10.000 verschillende items. Al deze foto’s etc. zijn onderverdeeld in 100 subrubrieken en allen gecodeerd. Voorbeelden zijn: straten en gebouwen, bevolking Gaanderen, kadaster en documenten en Openbare Lagere School.

 

 

Het originelenarchief

Het originelenarchief bevindt zich sinds enige jaren in de pastorie van de St. Martinuskerk. Van alle originelen is ook een kopie gemaakt, die in een 100 tal ordners zijn opgeslagen. Op verzoek zijn deze voor iedere belangstellende ter inzage bij de archivarissen. Digitaal is er van het beeldarchief niet veel beschikbaar maar de ruim 5000 dia’s zijn op een Excel lijst gezet en in de toekomst via een link te raadplegen. Hebt u nog oude foto’s of andere zaken die op Gaanderen en zijn bewoners betrekking hebben, gooi ze dan niet weg maar breng het naar een van de archivarissen, zodat het voor de toekomst behouden blijft.

Sluit Menu