Welkom bij OKV Gander

Sinds november 1985 bestaat OKV Gander. Doel is om de geschiedenis van Gaanderen en de naaste omgeving te bestuderen en vast te leggen. Ook wordt getracht deze zo mogelijk zichtbaar te maken, b.v. door het bevorderen van in stand houden van monumenten. Gander heeft een uitgebreid archief opgebouwd, waarin verhalen, geschriften, knipsels, akten, foto’s, dia’s, films, enz. zijn samengebracht en worden bewaard. Als u bij het opruimen van uw huis of bij een verhuizing op materiaal stuit dat interessant van Gander zou kunnen zijn, aarzel dan niet, maar neem contact op met een bestuurslid van Gander of mail naar het secretariaat.

Wat doet OKV Gander

OKV Gander houdt een aantal keer per jaar een lezing door een deskundige over een interessant onderwerp, vaak met film, powerpointbeelden, e.d. Onder het kopje Activiteiten kunt de geplande activiteiten van dit jaar zien.

Activiteiten

In de loop van het jaar houdt Oudheidkundige Vereniging Gander een aantal zgn. Ganderavonden, waar lezingen door een deskundige gegeven worden, vaak met veel oude foto’s of filmbeelden van het onderwerp.

Hieronder staan de al bekende lezingen komende periode.

Jaarvergadering
25 april 2022
19:30 uur
* Jaarvergadering
* In beelden een rondje in en om Gaanderen
* De nieuwe website van OKV Gander: www.okvgander.nl
“Een kist vol oorlogsverhalen”
Later dit jaar
Een lezing in ’t Onland door Jean Kreunen over de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek

Stuur hier jouw foto's in van Gaanderen